Gentoo Linux 2. peatükk.

Eelmises osas sai minu Dell Latitude D820 läpakale paigaldatud Gentoo Linux ning see ka käima saadud. Seda küll ilma graafilise kasutajaliideseta ning selles osas tegelengi paigaldamise jätkamisega. Eesmärgiks on KDE paigaldamine ning läpaka häälestamine nii, et seda ka tegelikult kasutada saab.

Utiliidid.

Konsooli kasutamise lihtsustamiseks käivitan konsooli hiire:

# /etc/init.d/gpm start
# rc-update add gpm default

Seejärel paigaldan mõned kasulikud vahendid, mis edaspidise elu lihtsamaks teevad. Iga järneva paki paigaldamisel kasutan esmalt -p võtit paigaldatavate sõltuvuste ning USE võtmete kontrollimiseks. Vajaduses lisan uued võtmed /etc/make.conf faili.

Esimeseks on eix, mis on abiks tarkvara pakkide otsimiseks portage-s.

# emerge -pv eix

These are the packages that would be merged, in order:

Calculating dependencies... done!
[ebuild N  ] app-portage/eix-0.15.2 USE="-doc -sqlite" 268 kB

Total: 1 package (1 new), Size of downloads: 268 kB

Nagu näha, saab selle kompileerida ka sqlite toega, mis on kerge andmebaas otsingute kiirendamiseks. sqlite on abiks ka mujal ning seetõttu lisan selle võtme make.conf faili:

# nano -w /etc/make.conf
USE=USE="-X -fortran -ipv6 xattr xinetd sqlite"

Seejärel kontrollin jälle, millised pakid ning milliste võtmetega paigaldatatakse:

# emerge -pv eix

These are the packages that would be merged, in order:

Calculating dependencies... done!
[ebuild N  ] dev-db/sqlite-3.6.10 USE="threadsafe -debug -doc -soundex -tcl" 2,699 kB
[ebuild N  ] app-portage/eix-0.15.2 USE="sqlite -doc" 0 kB              

Total: 2 packages (2 new), Size of downloads: 2,699 kB

Tulemusega rahul, käivitan kompileerimise:

# emerge -v eix

Paigaldamine lõpetatud, loon eix andmebaasi:

# update-eix
Reading Portage settings ..
Building database (/var/cache/eix) ..
[0] "gentoo" /usr/portage/ (cache: metadata-flat)
   Reading 100%
Applying masks ..
Calculating hash tables ..
Writing database file /var/cache/eix ..
Database contains 13312 packages in 152 categories.

Nüüdest saan eix käsku kasutada tarkvara pakkide otsimiseks. Näiteks tahan ma teada, millises pakis on KDE kalkulaator kcalc:

# eix kcalc
* kde-base/kcalc
   Available versions:
    (3.5)  3.5.9 ~3.5.10
    (4.2)  ~4.2.0 ~4.2.1
    {arts debug elibc_FreeBSD htmlhandbook kdeenablefinal kdehiddenvisibility kdeprefix test xinerama}
   Homepage:      http://www.kde.org/
   Description:     KDE calculator

Järgmiseks paigaldatavaks pakiks on gentoolkit. Selles sisalduvad käsud nagu equery ning revdep-rebuild. equery abil saab näiteks leida, millised pakid sõltuvad just äsja paigaldatud sqlite andmebaasist. revdep-rebuild jäägu avastamisrõõmuks, kusjuures see rõõm võib väga lühike olla.

# emerge -v gentoolkit
# equery depends sqlite
[ Searching for packages depending on sqlite... ]
app-portage/eix-0.15.2 (sqlite? >=dev-db/sqlite-3)
dev-lang/python-2.5.2-r7 (!build & sqlite? >=dev-db/sqlite-3)

gentoo-bashcomp käsurea kasutamise lihtsustamiseks.

# emerge -v gentoo-bashcomp
# eselect bashcomp enable --global base

X paigaldamine.

Esmalt muudan make.conf faili ning luban X USE võtme. Samuti lisan muutujad INPUT_DEVICES ning VIDEO_CARDS:

# nano -w /etc/make.conf
USE="X -fortran -ipv6 xattr xinetd sqlite truetype"
INPUT_DEVICES="mouse keyboard evdev synaptics"
VIDEO_CARDS="nvidia"

Siis kontrollin -p võtmega, et kõik USE võtmed ning muud muutujad on korras:

# emerge -pv xorg-x11

Tulemusega rahul, käivitan kompileerimise. Hoiatus! Hiljem paigaldatav KDE4 nõuab X-i uuendamist ning praegu paigaldatav versioon võetakse maha. Kes ei soovi X-i kahekordselt kompileerida võib kohe kopeerida minu kde-4.2.keywords faili /etc/portage/package.keywords/ kataloogi. Soovitan seejärel ka USE võtmed uuesti üle vaadata.

# emerge -v xorg-x11

Kompileerimine lõpetatud, uuendan keskkonnamuutujad:

# env-update
# source /etc/profile

Seejärel lülitun vaikimisi xorg-x11 OpenGL versioonilt ümber nvidia versioonile:

# eselect opengl set nvidia
Switching to nvidia OpenGL interface... done

Nüüd on aeg X konfigureerida. Täiesti automaatseks konfigureerimiseks pole vaja teha muud, kui anda järgmine käsk:

# Xorg -configure
X Window System Version 1.3.0
Release Date: 19 April 2007
X Protocol Version 11, Revision 0, Release 1.3
Build Operating System: UNKNOWN
Current Operating System: Linux mustikas 2.6.27-gentoo-r8-20090307 #2 SMP Sat Mar 7 19:05:48 EET 2009 i686
Build Date: 08 March 2009
    Before reporting problems, check http://wiki.x.org
    to make sure that you have the latest version.
Module Loader present
Markers: (--) probed, (**) from config file, (==) default setting,
    (++) from command line, (!!) notice, (II) informational,
    (WW) warning, (EE) error, (NI) not implemented, (??) unknown.
(==) Log file: "/var/log/Xorg.0.log", Time: Sun Mar 8 09:29:09 2009
List of video drivers:
    nvidia
(++) Using config file: "/root/xorg.conf.new"
(II) Module already built-in


Xorg detected your mouse at device /dev/input/mice.
Please check your config if the mouse is still not
operational, as by default Xorg tries to autodetect
the protocol.

Your xorg.conf file is /root/xorg.conf.new

To test the server, run 'X -config /root/xorg.conf.new'

Selle tulemusel genereeritakse root kasutaja kodukataloogi konfiguratsioonifail xorg.conf.new. Veendumaks, et see ka toimib, käivitan X-i:

# X -config /root/xorg.conf.new

Kui kõik on hästi, lülitub ekraan graafilisse rezhiimi ning ka hiirekursor peaks olema nähtav. Väljumiseks tuleb X peatada klahvikominatsiooniga CTRL+ALT+BACKSPACE. Konfiguratsioonifaili kopeerin /etc/X11 kataloogi:

# cp /root/xorg.conf.new /etc/X11/xorg.conf

Seejärel käivitan X-i uuesti:

# startx

Seekord peaks X tulema üles kolme graafilise konsooliaknaga ning kellaga paremal ülemises nurgas. See on nüüd täisväärtuslik graafiline kasutajaliides vaikimisi aknahalduriga. Sulgemiseks sisestan exit kõige vasakpoolsemas konsooliaknas, võib ka klahvikombinatsiooni CTRL+ALT+BACKSPACE kasutada.

KDE4 paigaldamine.

Üks Gentoo Linuxi uuesti paigaldamise põhjustest oli soov proovida uut KDE4 keskkonda. Gentoo Linux on pidevalt uuenev ning kui ühel hetkel uuenduste rongist maha jääda, on lihtsam kogu krempel algusest peale paigaldada. Muidu oleks tulnud KDE3 pakid ükshaaval maha võtta ning veel terve hulk konflikte lahendada.

KDE4 on hetkel märgitud mittestabiilsena ning selle paigaldamiseks tuleb terve hulga mittestabiilsete (~x86) pakkide paigaldamine käsitsi lubada. Lihtsaim viis on seda teha luues vastav fail /etc/portage/package.keywords/ kataloogis. Soovi korral võib kasutada minu kde-4.2.keywords faili:

# mkdir /etc/portage/package.keywords
# cd /etc/portage/package.keywords
# wget https://www.vaikene.ee/enar/kde-4.2.keywords

Samuti tuleb vähemalt dbus ning mysql võtmed lisada USE muutujale make.conf failis. Lisan ka -gnome ning kdeprefix võtmed. Esimene keelab GNOME keskkonna toe ning teine paigaldab KDE /usr/kde/4.2/ kataloogi võimaldades mul vajadusel KDE3 paigaldada /usr/kde/3.5 kataloogi:

# nano -w /etc/make.conf
USE="USE="X -fortran -ipv6 xattr xinetd sqlite truetype -gnome kdeprefix dbus mysql"

Järgnevalt kasutan -p võtit USE võtmete ning muude muutujate ülevaatamiseks:

# emerge -pv kde-meta:4.2

Täieliku nimekirja USE võtmetest leiab siit. KDE keskkonna paigaldamine toob kaasa suure hulga pakkide paigaldamise ning USE võtmete paika saamine on antud etapil kriitiline. Selline näeb minu make.conf fail välja enne KDE4 kompileerimist:

# nano -w /etc/make.conf
USE="X -fortran -ipv6 xattr xinetd sqlite truetype -gnome kdeprefix dbus mysql opengl webkit mng
qt4 qt3 jpeg tiff xcomposite plasma mmx sse png usb vorbis inotify hal samba bluetooth alsa mp3 x264 
xvid nsplugin pdf laptop acpi pulseaudio google-gadgets semantic-desktop gtk gtk2"
CHOST="i686-pc-linux-gnu"
CFLAGS="-march=prescott -O2 -pipe -fomit-frame-pointer"
CXXFLAGS="${CFLAGS}"
MAKEOPTS="-j3"
GENTOO_MIRRORS="http://ftp.linux.ee/pub/gentoo/distfiles/"
AUTOCLEAN="yes"
INPUT_DEVICES="mouse keyboard evdev synaptics"
VIDEO_CARDS="nvidia"
LINGUAS="et"
CAMERAS="canon"

LINGUAS="et" lisab maakeelse tõlke KDE4-le ning CAMERAS="canon" loodetavasti toe minu Canoni digikaamerale.

Kõik üle vaadatud ning korras, alustan kompileerimist. Soovitan läpaka ülekuumenemise vältimiseks panna midagi tagumise nurga alla nii, et rohkem õhku põhja alla jahutuseks mahuks.

# emerge -v kde-meta:4.2

Mitmeid tunde hiljem on kompileerimine ühel pool. Uuendamist vajavad konfiguratsioonifailid uuendan käsuga etc-update:

# etc-update

Seejärel käivitan hald ning dbus teenused:

# /etc/init.d/hald start
# rc-update add hald default
# /etc/init.d/dbus start
# rc-update add dbus default

Proovin, kas X ikka veel töötab peale uuendamist?

# startx

Paraku ei tööta ning pahandab mõnede parameetrite pärast, mis on ilmselt uues versioonis muutunud. Kordan X konfigureerimist:

# Xorg -configure
# X -config /root/xorg.conf.new
# cp /root/xorg.conf.new /etc/X11/xorg.conf

Siis proovin uuesti X-i käivitada:

# startx

Nüüd käivitub, aga paraku ei toimi ei hiir ega ka klaviatuur. Lähemal vaatlusel ilmneb, et X-i käivitamisel ei õnnestu mõnede moodulite, nagu evdev ning synaptics laadimine. Ilmselt vajavad ka need uuendamist:

# emerge -v x11-drivers/xf86-input-evdev xf86-input-synaptics

See tehtud, proovin uuesti X-i käivitada. Seekord tundub kõik töötavat.

# startx

Sulgen X-i taas kõige vasakpoolsemas aknasse exit käsu sisestamisega. Nüüd muudan sisselogimise halduri kdm-ks ning proovin seda käivitada:

# nano -w /etc/conf.d/xdm
DISPLAYMANAGER="kdm"
# /etc/init.d/xdm start

Ja töötabki! Login sisse ning olengi KDE4 keskkonnas. Jääb veel xdm vaikimisi käivitatavate teenuste hulka lisada:

# rc-update add xdm default

Kolmandas osas häälestan süsteemi oma vajadustele vastavalt.