Gentoo Linux 3. peatükk.

Eelmises kahes osas sai paigaldatud Gentoo Linux baassüsteem ning graafiline kasutajaliides. Viimases osas häälestan süsteemi just selliseks, nagu mulle kõige enam meeldib. Instruktsioonid selles osas ei ole enam üksteisega seotud, kuigi mõned neis ei pruugi eraldi võetuna toimida. Kasutage oma pead mõtlemiseks ning proovige asjadest ise aru saada. Nii on Gentoo Linuxist kõige rohkem kasu.

Lokaliseerimine.

Baassüsteemi paigaldamisel sai genereeritud eestikeele tugi ning ka KDE4 paigaldatud vastava toega. Lihtsaim viis maakeelele lülitumiseks on lisada üks fail /etc/env.d kataloogi:

# nano -w /etc/env.d/02locale
LC_ALL="et_EE.utf8"
# env-update

Järgmisel laadimisel on läpakas nii eestikeelne kui see iganes võimalik. Mis ei pruugu üldsegi olla alati hea. Kogemus näitab paraku, et paljude pakkide paigaldamine ebaõnnestub, kui keeleks on midagi nii eksootilist kui eesti keel. Seetõttu lisan make.conf faili eraldi keelesätte portage jaoks:

# nano -w /etc/make.conf
LC_ALL="posix"

Sudo.

Teinekord on hea, kui saab root kasutajat nõudva käsu anda ilma root kasutajana sisse logimata.

# emerge -v sudo

Luban ainult kasutajagrupis wheel olevatel kasutajatel sudo käsku kasutada:

# nano -w /etc/sudoers
%wheel ALL=(ALL) ALL

Seal /etc/sudoers failis eemadasin kommentaari märgi vastava rea eest.

Traadiga võrk.

Traadiga võrk jääb praegusel hetkel alglaadimisel ootama IP aadressi ning juhul kui kaablit pole taga, võtab see päris kaua aega. Õnneks saab selle protsessi taustale panna ifplugd teenuse abil:

# emerge -v ifplugd

Midagi muud ei peaks olema vaja teha. Järgmisel käivitamisel peaks masin tulema üles sama kiiresti sõltumata kaabli olemasolust ning võrk käivitatakse kohe, kui kaabel külge ühendatakse.

Traadita võrk.

Järgmiseks panen traadita võrgu käima. Mis läpakas see on, mis peab kogu aeg kaabli küljes rippuma.

Minu vanad märkmed uue kerneliga ei toimi ning seetõttu tuleb asuda kernelit uuesti konfigureerima ning kompileerima:

# cd /usr/src/linux
# make menuconfig
General setup --->
 (-20090309) Local version - append to kernel release
[*] Networking support --->
 Wireless --->
  [*] nl80211 new netlink interface support
  <*> Generic IEEE 802.11 Networking Stack (mac80211)
Device Drivers --->
 [*] Network device support --->
  Wireless LAN --->
   [*] Wireless LAN (IEEE 802.11)
    <*> Intel Wireless Wifi Core
    [*] Iwlwifi RF kill support
    <M> Intel PRO/Wireless 3945ABG/BG Network Connection
    [*]  Enable RF kill support in iwl3945 drivers
    [*]  Enable Spectrum Measurement in iwl3945 drivers
    [*]  Enable LEDS features in iwl3945 driver

Seejärel kompileerin uue kerneli ning paigaldan moodulid:

# make && make modules_install

Monteerin boot jaotise ning kopeerin uue kerneli sinna:

# mount /boot
# cp arch/i386/boot/bzImage /boot/kernel-2.6.27-r8-20090309
# cp System.map /boot/System.map-2.6.27-r8-20090309
# cp .config /boot/config-2.6.27-r8-20090309

Lisan uue kerneli alglaadija menüüsse:

# nano -w /boot/grub/grub.conf
default 1
timeout 10

title=Windows XP
rootnoverify (hd0,0)
makeactive
chainloader +1

title=Linux 2.6.27-r8 (7-MAR-2009)
root (hd0,1)
kernel /boot/kernel-2.6.27-r8-20090307 root=/dev/sda6 pci=assign-busses vga=0x31B

title=Linux 2.6.27-r8 (9-MAR-2009)
root (hd0,1)
kernel /boot/kernel-2.6.27-r8-20090309 root=/dev/sda6 pci=assign-busses vga=0x31B

Ühendan boot jaotise uuesti lahti:

# umount /boot

Järgmiseks paigaldan wireless-tools ning wpa_supplicant:

# emerge -v wpa_supplicant wireless-tools

Inteli traadita võrgu adapter vajab toimimiseks ka mikrokoodi, mis laaditakse adapterisse mooduli käivitamisel:

# emerge -v iwl3945-ucode

Muudan võrgu konfiguratsiooni:

# nano -w /etc/conf.d/net
nis_domain_lo="vaikene.net"
modules=( "wpa_supplicant" )
config_eth0=( "dhcp" )
config_wlan0=( "dhcp" )

Masina uuesti käivitamisel valin alglaadija menüüs uue kerneli ning traadita võrk peakski toimima. Kui kõik on korras, eemaldan alglaadija menüüst vana kerneli:

# mount /boot
# nano -w /boot/grub/grub.conf
default 1
timeout 10

title=Windows XP
rootnoverify (hd0,0)
makeactive
chainloader +1

title=Linux 2.6.27-r8 (9-MAR-2009)
root (hd0,1)
kernel /boot/kernel-2.6.27-r8-20090309 root=/dev/sda6 pci=assign-busses vga=0x31B
# umount /boot

GTK+ rakendused.

Peale Firefoxi paigaldamist ilmnes, et see kohe mitte ei sobi minu kenasse KDE4 keskkonda. Et GTK+ rakendused keskkonda paremini sulanduksid, paigaldan QtCurve teema:

# emerge -v gtk-engines-qtcurve

Vanas KDE3 keskkonnas sai GTK+ teemasid valida KDE konfiguratsioonis, aga uues see kas puudub või ei suuda ma õiget kohta üles leida. Teeme selle ära käsitsi. NB! Järgnev toimub tavalise kasutajana kasutaja kodukataloogis:

$ cp ~/.kde4.2/share/config/gtkrc ~/.gtkrc
$ cp ~/.kde4.2/share/config/gtkrc-2.0 ~/.gtkrc-2.0
$ nano -w .gtkrc-2.0
...
gtk-theme-name="QtCurve"

Flash player.

# emerge -v netscape-flash

Youtube peaks nüüd toimima nii Firefox-s kui ka Konqueror-s. Ning nagu soovitatud, https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/433 tuleks kindlasti Firefox-le lisada.